Sundhedsforsikring

De fleste forsikringsselskabers sundhedsforsikringer giver tilskud til zoneterapi. Hvert selskab har dog sine helt egne vilkår og betingelser herfor. Har du en sundhedsforsikring, eks. gennem dit arbejde, er det en god idé, inden du går i gang med behandlingerne, at kontakte det pågældende forsikringsselskab og forhøre om vilkårene. Aktuelt er jeg bekendt med at nedenstående forsikringsselskaber giver enten tilskud eller fuld dækning til zoneterapi.

Danica
Topdanmark
Codan
Skandia
Tryg
IHI
PFA

Der er en del andre sundhedsforsikringer, end de her nævnte
– hør nærmere hos forsikringsselskabet.

Skatteregler

Sundhedsydelser, der omfatter forebyggende behandling eller behandling af arbejdsrelaterede skader, er skattefrie for medarbejdere og fradragsberettiget for arbejdsgiveren, som betaler for ydelserne. Behandlingsudgiften kan dækkes på forskellige måder.

Arbejdsgiveren kan betale behandlingsudgiften direkte, betale udgiften via en forsikringspræmie eller refundere udgiften til en forsikring, som medarbejderen selv har tegnet. Som udgangspunkt skal sundhedsydelsen tilbydes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik for alle medarbejdere i virksomheden.

Har du en kritisk sygdom?

4 ud af 5 danskere i job, har en forsikring, der dækker ved visse kritiske sygdomme. Det er forskelligt, hvilke sygdomme der er dækket i de enkelte pensionsselskaber. Derfor er det vigtigt, at du kontakter dit pensionsselskab for at høre, om din sygdom er dækket af forsikringen.

Registrerede behandlere

For at kunne få tilskud til zoneterapeutisk behandling henvises, i de fleste tilfælde, at behandlingen er udført af en Registeret Alternativ Behandler, RAB.
Jeg er registreret behandler RAB.